Chemical Pump, Diaphragm Pump, Metering Pump, Dosing Pump

SReich Logo

เอส ไรคส์ ยินดีให้บริการวิเคราะห์และคัดสรรปั๊มสูบ ปั๊มจ่าย สารเคมี คุณภาพสูง ให้เหมาะสมกับงานของคุณโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี

เอสไรคส์ เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของปั๊ม Tapflo, EMEC, และ Johstadt ในประเทศไทย

ปั๊มที่เอสไรคส์คัดสรรมาให้ลูกค้ามีหลากหลาย เพื่อเหมาะแก่การใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปั๊มไดอะแฟรม ปั๊มเซนติฟูกัลหรือปั๊มหอยโข่งทั้งแบบวางตั้งและแบบจุ่มในบ่อ ของ Tapflo ปั๊มมิเตอร์ริ่งหรือปั๊มโดสสารเคมีคุณภาพสูงของ EMEC อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊ม และเซนเซอร์วัดสารเคมีในน้ำ เช่นวัดคลอรีน ค่ากรดด่างในน้ำ ค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้า ปั๊มโปรเกรสซีพคาวิตี้หรือสกรูปั๊มที่แข็งแรงทนทานจาก Johstadt เป็นต้น

Tapflo แทปโฟล (Tapflo) ผู้ผลิตปั๊มไดอะแฟรมคู่ ขับเคลื่อนด้วยลม จากประเทศสวีเดน ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ปั๊ม Tapflo เป็นเครื่องมือ เครื่องจักรที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม ที่ใช้ในกระบวนการสูบจ่ายของเหลว ของหนืด หรือสารเคมีต่าง ๆ

ปั๊ม Tapflo

ปั๊มดับเบิลไดอะแฟรม ขับเคลื่อนด้วยลม

ปั๊มเซนทิฟูเกิล หรือ ปั๊มหอยโข่ง หรือ ปั๊มเหวี่ยง

ปั๊มรีดท่อ ปั๊มรีดสาย โฮสปั๊ม

อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ปั๊ม


EMEC อีเม็ค ผู้ผลิตปั๊มจ่ายสารเคมี ปั๊มจ่ายของเหลว ปั๊มเคมี ปั้มโดสสารเคมี จากประเทศอิตาลี สำหรับใช้ในกระบวนการจ่ายสารเคมี เติมสารเคมี หลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์มากว่า 30 ปี

EMEC ปั๊มมิเตอร์ริ่ง ปั๊มโดสกรด ด่าง คลอรีน สารเคมี

ปั๊มติ๊ก หรือ ปั๊มโดสเคมี หรือ ปั๊มมิเตอร์ริ่ง

เครื่องมือควบคุม หรือเครื่องมือวัดพารามิเตอร์แบบดิจิตอล

ระบบฆ่าเชื้อในน้ำ: ระบบผลิตคลอรีนไดออกไซด์

อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ ทั้งระบบ

Johstatd โจห์สตัดท์ ผู้ผลิตสกรูปั๊มจากประเทศเยอรมัน มานานกว่า 80 ปี มีประสบการณ์ด้านการผลิตปั๊มสำหรับดูด ขนถ่าย จ่าย สารเคมี น้ำเสีย ของเหลว ของหนืด ที่มีตะกอน กาก ในภาคอุตสาหกรรม อาทิอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ปั๊มดูดของหนืด กาก ตะกอน

สกรูปั๊ม

อุปกรณ์เสริม และอะไหล่

+66 2 261 8818

  

บริษัท

เอส

ไรคส์ จำกัด
  14/9 ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ
  10110 (ประเทศไทย)


  

E-Mail:
  info@sreichcompany.com

Back to Top