S Reich Co., Ltd.

www.sreichcompany.com 

Call now !! +66 2322 3188 

Line ID: sreich 


 The Professional in chemical Pump Technology

   Thai  English 

ปั้มทนทานสารเคมี สำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

การเลือกปั๊มเพื่อใช้ในกระบวนการทำงาน ให้เหมาะสมกับสารเคมี เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมิให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น การรั่วซึมของสารเคมี การชำรุดของอะไหล่ปั๊มก่อนกำหนด หรือปริมาณการไหลของสารเคมีไม่คงที่ หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานเอส ไรคส์ มากว่า 10 ปี ทำให้เราเข้าใจความต้องการของทุกอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงประเด็น และนำเสนอวิธีการแก้ไขให้คุณได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ

อุตสาหกรรมและกระบวนการที่เราให้บริการ

ปั๊มดูดอาหาร เครื่องดื่ม

- ผลิตสินค้าเพื่อบริโภค
- ผลิตเครื่องดื่ม
- ผลิตเบเกอรี่
- ผลิตเครื่องสำอางค์
- กระบวนการที่เน้นสุขอนามัย

 • อาทิ นม, ครีม, โยเกิร์ต, ครีมชีส,
  ชีสเหลว, เครื่องปรุงแต่งกลิ่น, เครื่องปรุงแต่งสี, เครื่องปรุงแต่งรส, น้ำผลไม้, เบียร์, เหล้า, สาโท, ไวน์ ฯลฯ

งานประปา ระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย ปรับสภาพน้ำ

ปั๊มจ่ายน้ำยาชุบ เคลือบพื้นผิว

 • สารเติมแต่งสี, กาว, น้ำยาเคลือบ, หมึก, สี, ลาเท็กซ์, ยาง, กรด, เรซิ่น, ย้อมสี, สารละลาย

ปั๊มดูดหมึกพิมพ์ ผลิตสี ผลิตหมึก โรงงานพิมพ์ถุง

 • สีน้ำ, สีทาบ้าน, สีอคริลิค, หมึก, สีย้อม, สีเคลือบผนัง, ตัวทำละลาย, แล็คเกอร์

ปั๊มจ่ายสารเคมี ในโรงงานผลิตเคมี บรรจุเคมี

 • กรด, ด่าง, แอลกอฮอล์, ตัวทำละลาย, น้ำยาง, อิมัลชัน

ผลิตยา บรรจุยา งานวิจัยในห้องทดลอง คลินิก ผลิตเวชสำอางค์ ผลิตเครื่องสำอาง

 • การจ่ายสารเคมี, โปรตีนเหลว, วัคซีน, เซรุ่ม, พลาสม่า, ไซรัปส์
 • การบรรจุ การจ่าย การดูดครีม, ยาสีฟัน, แอลกอฮอล์, เจลฟิวเตรชั่น

ระบบคูลลิ่ง - การระบายอากาศในตึก อาคาร

 • คลอรีน, น้ำยาตะกรัน, สารตกตะกอน

ปั๊มจ่ายน้ำยาฟอกเยื่อกระดาษ

 • กาว, ซีเมนต์, สารละลายข้น, สารยึดผิว, ของเหลว, เรซิ่น, โซเดียม ซิลิเกต, ไทเทเนียม ออกไซด์

ปั๊มจ่ายน้ำมัน ในงานผลิตเครื่องจักร งานจักรกล - Workshop

 • น้ำมัน, ไขมัน, ตัวทำละลาย, น้ำ, ของเหลวช่วยระบายความร้อน, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง

ปั๊มจ่ายน้ำมันดิบ น้ำมันหล่อลื่น
ปิโตรเคมี - น้ำมัน - แก๊ส

ปั๊มจ่ายน้ำยาชุบผิว ในอุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กชุบสังกะสี กระบวนการชุบ

 • การขนถ่าย, การกรอง, การหมุนเวียนน้ำยาชุบผิว

ปั๊มดูดโคลน ปูน ตะกอน ในอุตสาหกรรมเซรามิก - งานเหมืองแร่ - แร่ธาตุ - อุตสาหกรรมก่อสร้าง

 • ดินเหลว, โคลน, การจ่าย การอัดเข้าฟิลเตอร์, เส้นใยผสม, ซีเมนต์, ปูนขาว, ปูนพลาสเตอร์, คอนกรีต, กระเบื้อง, ฝ้าเพดาน

Back to Top